Beste ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen uit groep 8,

Fijn dat u overweegt om uw kind op het Bindelmeer College in te schrijven. Uw kind is van harte welkom! Hoe de aanmeldprocedure voor het schooljaar 2022 – 2023 verloopt, is voor nu nog onduidelijk. Zodra de procedure bekend is, vermelden wij dat op deze pagina.

Als u vragen hebt, kunt u een e-mail sturen naar aanmelden@bindelmeercollege.nl.