Allereerst wens ik iedereen het beste voor 2021. Dat we samen met de leerlingen er een mooi jaar van mogen maken! Helaas starten we dit kalenderjaar met online onderwijs, dat hadden we graag anders gezien. We hebben ons hierop wel goed voorbereid en verwachten dan ook dat we deze twee weken optimaal worden gebruikt. We willen u er daarom op attenderen dat de aanwezigheid van de leerling tijdens de online lessen verplicht is.

Hoe zien de komende twee weken eruit?

De komende twee weken worden alle lessen online verzorgd volgens het normale rooster zoals in Magister is te zien. Met uitzondering van de examenklassen. De leerlingen van 4 kader en 4 TL worden volgens hun rooster op school verwacht en krijgen fysiek les. Daarnaast hebben voor een klein aantal leerlingen, die thuis geen online onderwijs kunnen volgen, een uitzondering gemaakt. Zij zijn door de mentor benaderd en worden dus ook op school verwacht.

Wat gebeurt er na de komende twee weken?

In de komende tijd (ruim voor 18 januari) worden we vanuit het Ministerie van Onderwijs geïnformeerd over de nieuwe ontwikkelingen. Deze informatie zullen we dan direct met u en de leerlingen delen. We gaan er van uit dat de fysieke lessen vanaf maandag 18 januari weer op school gaan plaatsvinden. Mocht dat anders zijn dan zullen we uiteraard u informeren.

De toetsweek die vanaf 18 januari zou plaatsvinden laten we niet doorgaan. De toetsen worden wel in de les afgenomen, maar op een ander moment. De docent maakt met de klas een planning wanneer de toets wordt gemaakt.

We verwachten dat we op deze manier samen met de leerlingen een goede start kunnen maken. Ik wens iedereen veel succes en sterkte!

Anja Veelenturf (Directeur a.i. Bindelmeer College)