Mail verzonden aan ouders leerjaar 1 (voor andere jaren, zie verder)
Verzonden op zondag 19 december 2021 om 18.30 uur

Beste ouders/verzorgers,

Hierbij een aanvulling op eerder verzonden berichten vanuit de directie.

De school is volgende week gesloten voor leerlingen uit de onderbouw.

De leerlingen werken die week vanuit huis aan hun huiswerk, dat in Magister staat.

De leerlingen uit leerjaar 1 komen op maandag 20 december wel naar school voor een speciaal mentoruur. Het rooster van dit mentoruur staat per klas in Magister. U kunt in Magister nagaan wanneer uw kind verwacht wordt.

De mentor zal tijdens het mentoruur klassikaal  het volgende bespreken:

  • Wat betekent deze lockdown voor de leerlingen?
  • Welke leerlingen hebben een eigen laptop en welke leerlingen moeten een laptop van school lenen?
  • Kluis leeghalen (schoolboeken mee naar huis nemen)
  • Het huiswerk voor de week zal in Magister genoteerd worden.
  • Welke leerlingen hebben urgente opvang op school nodig? Dit kunt u doorgeven aan de mentor.

Naar aanleiding van de persconferentie op 3 januari, kunnen wij u in de tweede week van de kerstvakantie per mail informeren over de situatie vanaf 10 januari.

Met vriendelijke groet,

Karim el Azzouzi
teammanager onderbouw

 

Mail aan ouders leerjaar 2 (voor andere jaren, zie verder)
Verzonden op zondag 19 december om 17.35 uur

Beste ouders/verzorgers,

Hierbij een aanvulling op eerder verzonden berichten vanuit de directie.

De school is volgende week gesloten voor leerlingen uit de onderbouw.

De leerlingen werken die week vanuit huis aan hun huiswerk, dat in Magister staat.

Maandag 20 december is er van 8.30 uur tot 10.00 uur voor de leerlingen uit leerjaar 2 wel een mentoruur. U kunt in Magister nagaan in welk lokaal uw kind dan verwacht wordt.

De mentor zal tijdens het mentoruur klassikaal  het volgende bespreken:

  • Wat betekent deze lockdown voor de leerlingen?
  • Welke leerlingen hebben een eigen laptop en welke leerlingen moeten een laptop van school lenen?
  • Kluis leeghalen (schoolboeken mee naar huis nemen)
  • Het huiswerk voor de week zal in Magister genoteerd worden.
  • Welke leerlingen hebben urgente opvang op school nodig? Dit kunt u doorgeven aan de mentor.

Naar aanleiding van de persconferentie op 3 januari, kunnen wij u in de tweede week van de kerstvakantie per mail informeren over de situatie vanaf 10 januari.

Met vriendelijke groet,

Karim el Azzouzi
teammanager onderbouw

 

Brief verzonden aan ouders leerjaar 3 KBL en 3 TL (voor andere jaren, zie verder)
Zondag 19 december 2021 om 18.50 uur

Beste ouder (s) / verzorger (s),

Zoals beloofd, informeer ik u in deze mail specifiek over de situatie in de week voor de kerstvakantie voor leerlingen uit leerjaar 3KBL en 3TL.

Leerjaar 3KBL en 3TL gaan zelfstandig thuis aan de slag met begeleiding van de mentor.

Voor deze leerlingen is er op school een mentoruur georganiseerd om de planning per dag te bespreken. Zij kunnen dan gelijk hun kluisje leeghalen en de mentor inventariseert tevens wie beschikt over een eigen laptop.

Het rooster van de mentoruren zijn voor de leerlingen zichtbaar in Magister.

Naar aanleiding van de persconferentie op 3 januari, kunnen wij u in de tweede week van de kerstvakantie per mail informeren over de situatie vanaf 10 januari.

Met vriendelijke groet,

Vincent Steensma
teammanager leerjaar 3

 

Mail aan ouders leerlingen: 3 VMR, 4 VMR, 5 VMR (voor andere jaren, zie verder)
Verzonden op zondag 19 december om 17.10 uur

Beste ouders/verzorgers,

Hierbij een aanvulling op eerder verzonden berichten vanuit de directie.

De overheid heeft het volgende besloten: de scholen voor voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs blijven ook open voor examenleerlingen en leerlingen die praktijkgerichte vakken volgen. Schoolexamens voor (voor-)examenleerlingen moeten doorgaan.

Dit betekent dat de examenklassen van VMR 5 en VMR 4 de komende week op school les hebben volgens het reguliere rooster. Het rekenexamen van donderdag 23 december gaat door voor VMR 4 leerlingen. Zij worden op tijd op school verwacht.

VMR 3 gaat zelfstandig thuis aan de slag met begeleiding van de slb-er. Voor deze VMR 3 leerlingen is er een online slb-uur georganiseerd om de planning per dag te bespreken. De slb- er zal hierover contact met uw kind opnemen.

Naar aanleiding van de persconferentie op 3 januari, kunnen wij u in de tweede week van de kerstvakantie per mail informeren over de situatie vanaf 10 januari.

Met vriendelijke groet,

Guno Kathusing
Teammanager Vakmanschapsroute

 

Mail verzonden aan ouders leerjaar 4KBL en 4TL
Op zondag 19 december om 18.10 uur

Beste ouder (s) / verzorger (s),

Zoals beloofd, informeer ik u in deze mail specifiek over de situatie in de week voor de kerstvakantie voor leerlingen uit leerjaar 4KBL en 4TL.

Ondanks de schoolsluiting, gaan de examens op school die de komende week gepland staan door.

Ook de lessen die in Magister staan ter voorbereiding op de examens gaan op school door.

Na de examens en de lessen worden de leerlingen verzocht direct naar huis te gaan en zowel op school als thuis uiteraard de  standaard veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

In de tweede week van de kerstvakantie informeren wij u weer over het verdere verloop vanaf 10 januari. Naar alle waarschijnlijkheid zullen de lessen en examens voor uw kind vanaf 10 januari ook gewoon op school doorgang vinden, maar daarover informeren wij u dus in de tweede week van de kerstvakantie, daags na de persconferentie.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Vincent Steensma
teammanager leerjaar 4 KBL en TL