Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Na de kerstvakantie gaan de basisscholen, middelbare scholen en scholen voor speciaal (voortgezet) onderwijs weer open. Dat geldt ook voor de buitenschoolse opvang. Volgens het OMT is dat verantwoord.
Omdat maandag 10 januari 2022 het Bindelmeer College een studiedag heeft, verwachten wij uw kind weer vanaf dinsdag 11 januari 2022 op school, volgens het (normale) lesrooster.

Let op: De sport en recreatie leerlingen van VMR5 hebben maandag 10 januari en woensdag 12 januari online les, volgens het rooster van ROC zuid.

Voor de scholen voor gelden dezelfde afspraken als voor de verlengde kerstvakantie. Het gaat om de volgende regels:

  • Leerlingen met een milde neusverkoudheid of andere coronaklachten moeten thuisblijven en zich (laten) testen.
  • Scholen hanteren looproutes in de gang, spreiden pauzes en proberen contacten tussen verschillende schoolklassen te vermijden. Ook komen leerlingen zoveel mogelijk zelf naar school.
  • Leerlingen dragen mondkapjes in de gang, net als het onderwijspersoneel.
  • Leerlingen en medewerkers doen twee keer per week thuis een preventieve zelftest, zo nodig met behulp van ouders of andere verzorgers. Als de test positief is, gaat de persoon en de rest van het gezin in quarantaine en laten zich testen in de GGD-teststraat. Als de test negatief is, kan de leerling of leraar naar school. Dit dringende test-advies geldt voor iedereen, dus ook voor gevaccineerden.
  • Daarnaast gelden in de scholen nog steeds de basismaatregelen. Dat betekent: volwassenen houden onderling 1,5 meter afstand (ook leraren waar mogelijk), ouders blijven buiten de school en vergaderingen zijn online.

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en zien uw kind heel graag dinsdag 11 januari weer in school.

Rest ons nog uw kind(eren) en u een fijne voortzetting van de kerstvakantie toe te wensen.

Met vriendelijke groet,

 

C. Buijtelaar
Directeur Bindelmeer College