De eerste schoolweken zijn alweer verstreken en de leerlingen zijn inmiddels hard aan het werk in de lessen, zo ook bij het schoolvak Nederlands. Het vak Nederlands bestaat niet alleen maar uit begrijpend lezen op het Bindelmeer College, maar ook uit het inzetten van de talenten van onze leerlingen. Zo is de eerste periode uit leerjaar 1 ingericht dat de leerlingen succesmomenten kunnen ervaren. De leerlingen schreven daarom als eerste opdracht een gedicht en daar zijn prachtige gedichten uit gekomen.