Het Bindelmeer College was eerder al te zien in De Vooravond, waar meester Nabil het volgende vertelde: ‘Mensen zijn nu in de positie om ons te helpen, dat we dit aan kunnen trekken, dat we hiermee kunnen voetballen. En als we ooit in een positie zijn om iemand anders te helpen. Wat gaan we dan doen? Dan gaan we diegene helpen.’

Afgelopen week kwam Rinie, leerling uit leerjaar 1 en van de voetbalafdeling, erachter dat zijn voetbalschoenen te klein waren. Vanuit het project ‘Kindgelijkheid’ heeft hij nieuwe voetbalschoenen gekregen.

Vandaag kwam Rinie naar school met zijn oude voetbalschoenen met de boodschap dat de school deze mag hebben, zodat wij deze kunnen uitlenen of geven aan andere kinderen.

‘Helpen staat voorop man, helpen staat boven alles. En als je kinderen dat in een zo vroeg mogelijk stadium leert, dan wordt het hun DNA’, zoals meester Mitchel dat prachtig verwoordde in De Vooravond.