Op 12 januari jl. hebben we in de persconferentie te horen gekregen dat de school tot 8 februari 2021 voor (bijna) alle leerlingen dicht blijft. Voor de leerlingen die op school komen, geldt dat tussen leerlingen, tussen leerlingen en personeelsleden, en tussen personeelsleden onderling 1,5 meter afstand bewaard wordt. Voor die leerlingen waarvoor de school dicht is, wordt online onderwijs aangeboden.

Alle leerlingen uit het vierde leerjaar (VMR-4, kader-4 en TL-4) en een klein groepje kwetsbare leerlingen zijn aanwezig op school. Om de 1,5 meter te kunnen waarborgen, hebben we de huidige maatregelen iets uitgebreid. Hieronder vindt u de aanpassingen. Wij vragen u vriendelijk deze aanpassingen met uw zoon of dochter te bespreken.

  1. Alle leerlingen dragen een mondkapje zodra zij zich verplaatsen in school. Dat geldt voor in de klas, gang en aula. Op het moment dat zij op hun plek zitten, mag het mondkapje af. Als de docent de leerlingen vraagt het mondkapje op te doen, dan zijn zij dat verplicht. Bij de praktijkvakken bepaalt de docent of het mondkapje gedragen wordt.
  2. De leerlingen krijgen op school grotendeels een vaste werkplek. Op deze manier beperken we het aantal verplaatsingen. Bepaalde klassen worden gesplitst, omdat niet elk lokaal voldoende ruimte biedt om de 1,5 m afstand te kunnen garanderen. De leerlingen worden maandag begeleid naar hun lokaal.
  3. De pauzes worden weer gescheiden aangeboden volgens onderstaand rooster.
klassen 1e pauze 2e pauze
4F, 4G, 4H, 4T & diverse groepen 10.00 uur tot 10.30 uur 12.45 uur tot 13.15 uur
4A, 4B, 4C, 4D e& 4E 10.45 uur tot 11.15 uur 13.30 uur tot 14.00 uur
  1. De leerlingen worden vriendelijk verzocht om direct na de lessen naar huis te gaan.
  2. De inrichting van de aula zal worden aangepast zodat ook daar de 1,5 m gehandhaafd kan worden.
  3. Let op: dinsdag 19 januari vervallen alle lessen i.v.m. de online lesjesdag.

Op dinsdag 2 februari is er een nieuwe persconferentie en horen we meer over de situatie na 7 februari. Dus tot maandag 8 februari gelden bovenstaande maatregelen.

We verwachten dat we op deze manier de veiligheid van de leerlingen en collega’s kunnen waarborgen. We betreuren wel dat het contact met de leerlingen in de eerste drie leerjaren beperkt is. We zien dat de collega’s met de huidige beperkte mogelijkheden het onderwijs zo goed mogelijk verzorgen en zoveel mogelijk het contact met hun leerlingen proberen te houden. Dat vraagt van iedereen veel extra energie en inspanning. Zowel op school als thuis. We hopen dat u begrip heeft voor de situatie en vragen u om uw zoon/dochter zoveel mogelijk daarbij te ondersteunen. Persoonlijk wens ik iedereen veel sterkte en succes!

Anja Veelenturf (Directeur a.i. Bindelmeer College)