Op een plek waar dagelijks veel mensen bijeenkomen, zoals op het Bindelmeer College, is het belangrijk om duidelijke afspraken te hebben over de wijze waarop we met elkaar omgaan. We hebben met elkaar afgesproken dat:

  • we elkaar respecteren en ons correct gedragen;
  • we van elkaar en andermans spullen afblijven;
  • we altijd onze schoolpas bij ons hebben en gebruikmaken van onze kluis;
  • we op tijd zijn in de les;
  • we elke les een tas bij ons hebben met daarin alle spullen die we nodig hebben;
  • telefoons zijn opgeborgen in de kluis of worden ingeleverd in de box;
  • we geen jassen, petten, capuchons of mutsen dragen in de school;
  • we alleen eten en drinken in de aula of op het schoolplein en dit netjes opruimen;
  • we tijdens schooltijden het schoolplein niet verlaten.