Op een plek waar dagelijks veel mensen bijeenkomen, zoals op het Bindelmeer College, is het belangrijk om duidelijke afspraken te hebben over de wijze waarop we met elkaar omgaan; leefregels:

  1. Je respecteert een ander en handelt daarnaar;
  2. Je blijft van elkaar en andermans spullen af;
  3. Je hebt je schoolpas ten alle tijden bij je en maakt gebruik van je kluis;
  4. Je bent op tijd in de les;
  5. Je hebt elke les een tas bij je met alle benodigde spullen;
  6. Je telefoon staat in het lokaal uit, tenzij de docent zegt dat je deze mag gebruiken;
  7. Je hangt je jas aan de kapstok of heb je opgeborgen in je kluisje;
  8. Je draagt géén pet, muts, capuchon, klep et cetera in het schoolgebouw;
  9. Je eet en drinkt alleen in de aula en op het schoolplein. Na het eten en drinken gooi je je eigen afval weg in de prullenbakken;
  10. Je verlaat het schoolplein niet tijdens schooltijden.