De school kent een leerlingenraad die bestaat uit één vertegenwoordiger uit elke klas. De leerlingenraad wordt nauw betrokken bij onderwerpen die voor hen van belang zijn, zoals het schoolklimaat, de veiligheid, de kantine of extra activiteiten zoals een schoolfeest of open dagen.