Boeken

Het Bindelmeer College heeft een eigen boekenfonds dat de boeken aan de leerlingen uitleen. De kosten voor de boeken worden door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vergoed. Onder gratis schoolboeken worden leer- en werkboeken, bijbehorende cd-roms en dvd’s, project- en tabelboeken en licenties van digitaal leermateriaal verstaan.

De verantwoordelijkheid voor het gebruik van de boeken ligt bij u en uw kind. Bij ontvangst van de boeken controleren de leerlingen samen met hun mentor de boeken. De leerlingen tekenen dan voor ontvangst en krijgen een kopie mee als bewijs. Aan het einde van het schooljaar leveren de leerlingen alle boeken in. Bij inname wordt gecontroleerd of er schade is ontstaan. Eventuele schades aan en/of het niet inleveren van boeken, moeten door u worden vergoed. U betaalt geen borg.

Wij adviseren de boeken te kaften en te voorzien van naam. Mocht uw kind in de loop van het schooljaar een boek kwijtraken, dan moet dit direct gemeld worden bij de mentor. De school zorgt dan voor een nieuw boek. U ontvang dan een rekening voor de gemaakte kosten.

Schoolreizen

Voor de schoolreizen verschillen de bedragen per klas. In de loop van het schooljaar krijgt u een rekening van de kosten.

Topscore

Bij deelname aan Topscore betaalt de leerling per activiteit. Dit kan contant bij de inschrijving betaald worden.