Boeken

De schoolboeken worden verstrekt via school. Voor leerlingen zijn de boeken gratis. Mocht een leerling een boek kwijtraken of er is schade aan de boeken ontstaan, dan moet dit vergoed worden door ouder(s)/verzorger(s). De boeken moeten aan het einde van het schooljaar worden ingeleverd.

Overige leermiddelen zoals een rekenmachine, sportkleding, schriften en schrijfgerei komen voor rekening van de ouders. Een
overzicht van deze leermiddelen ontvangt u voorafgaand aan de start van het schooljaar.

Ouderbijdrage

Onze school biedt de leerlingen naast het reguliere onderwijsprogramma nog een aantal activiteiten waarvoor de school geen subsidie van de overheid ontvangt. Het gaat hierbij om activiteiten die wij van belang achten voor de maatschappelijke en persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen en die een bijdrage leveren aan een prettig verblijf van uw kind op school. Jaarlijks ontvangt u per e-mail een betaalverzoek voor de ouderbijdrage. Het gaat om een vrijwillige bijdrage.