De school is verdeeld in een onderbouw (leerjaar 1 en 2) en een bovenbouw (leerjaar 3, en 5). In alle leerjaren staat talentontwikkeling centraal.

De onderbouw

In de onderbouw volgt er na de zomervakantie een oriëntatieperiode, waarin naast het geven van lessen tot aan de herfstvakantie, toetsen en assessment worden afgenomen. Op deze wijze kunnen wij een realistische inschatting maken van onze leerlingen. Zo kunnen wij na de herfstvakantie zorgen voor een optimale leersituatie. Wij besteden daarbij veel aandacht aan taal en rekenen. Naast de reguliere vakken volgen de onderbouwleerlingen ook een talentroute: voetbal, dansen, koken, technology of art. Zij krijgen deze talentroutes acht tot tien uur in de week door middel van theorie-, praktijklessen en activiteiten aangeboden.

Alle vakken maken deel uit van de basisvorming. Daarbij is het belangrijk dat de leerlingen samenhang zien en ervaren, die ertussen de verschillende vakken bestaat. Daarnaast leren wij de leerlingen actief en zelfstandig te leren, maar ook samen te werken en te plannen. De leerlingen worden hierbij begeleid door hun mentor tijdens de mentoruren.

In leerjaar 1 gaan de leerlingen in de eerste maand op kennismakingskamp. Tijdens deze dagen maken de leerlingen kennis met elkaar, hun mentor en vakdocenten, de school en het onderwijsprogramma. Tijdens de kennismakingskamp worden er verschillende culturele, creatieve, sportieve en sociale vaardigheidsactiviteiten aangeboden.

De bovenbouw

Vakmanschapsroute (VMR)

Het Bindelmeer College en het ROC van Amsterdam bieden samen opleidingen aan onder de naam ‘vakmanschaproute’. Alle leerlingen in de basisberoepsgerichte leerweg nemen hier deel aan. Binnen de vakmanschapsroute halen leerlingen in vijf jaar hun mbo-2 diploma. De opleidingen binnen de vakmanschapsroute zijn:

  • Helpende Zorg & Welzijn;
  • Medewerker Facilitaire Dienstverlening;
  • Medewerker Sport & Recreatie.

Tijdens de opleiding volgens leerlingen keuzedelen op het ROC van Amsterdam en doen zij daar hun mbo-examens.

Door deze samenwerking heeft het Bindelmeer College een aantrekkelijke, meer compacte en doelgerichte leerroute ontwikkeld, die de overgang naar het mbo voor leerlingen minder groot maakt. Wij streven ernaar dat vrijwel alle leerlingen uit de vakmanschapsroute doorstromen naar een mbo-opleiding op niveau 3 of 4.

Kaderberoepsgerichte leerweg

De bovenbouwleerlingen (leerjaar 3 en 4), die de kaderberoepsgerichte leerweg volgen, krijgen naast het reguliere onderwijs de zogenoemde ‘keuzevakken’. In het derde leerjaar maken zij kennis met ‘Zorg en welzijn’, ‘Economie en ondernemen of ‘Dienstverlening en producten’. In deze vakken worden de leerlingen voorbereid op het leren in ‘leefwerelden’. Leefwerelden zijn verbeeldingen van de werkelijkheid zoals een kind die ervaart. In die leefwerelden kunnen de leerlingen hun talenten ontwikkelen voor hun toekomstig beroep. De leerlingen werken steeds aan projecten, die enkele weken in beslagnemen en worden gestimuleerd om zelf te onderzoeken, dingen te bedenken en uit te voeren. Het schooljaar wordt opgedeeld in vier periode, waarbij in elke periode één leefwereld wordt uitgewerkt: Goud Geld, Mooi en Modieus, Mens en Medisch en Uitzinnig Uit. Aan het einde van het derde leerjaar maken de leerlingen een keuze of zij in het vierde leerjaar examen willen doen in ‘Zorg en welzijn’, ‘Economie en ondernemen’ of ‘Dienstverlening en producten’.

Theoretische leerweg

Voor de bovenbouwleerlingen (leerjaar 3 en 4) op de theoretische leerling doen centraal examen in de vakken Nederlands, Engels, wiskunde, biologie, natuur- en scheikunde en economie.