De ouderraad bestaat uit enkele ouders en heeft overleg met de deelraad en een lid van het managementteam. De ouderraad heeft als doelstelling om het contact tussen school en ouders te optimaliseren, zodat leerlingen goed kunnen leren en zich kunnen ontwikkelen in een veilige omgeving.

De ouderraad doet voorstellen ter verbetering van leer- en leefklimaat op basis van eigen ervaring of door samen met de school onderzoek te doen. Daarnaast organiseert of verleent de ouderraad medewerking aan activiteiten die deel uitmaken van het lesprogramma van de school of activiteiten die buiten het lesprogramma vallen. De ouderraad komt vier keer per jaar bijeen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de school.