Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

Kies het gewenste vak en klik op jouw leerjaar + studieniveau:

(Is deze tabel niet helemaal te zien? Draai dan je telefoon een kwartslag.) 

3 VMR4 VMR3-4 KB3-4 TL
Biologie3-4KB3-4TL
Economie3-4KB3-4TL
Engels3VMR
4VMR3-4KB3-4TL
Keuzevakken3KB
Kunstvakken3VMR
3KB3TL
Lichamelijke opvoeding3VMR4VMR3-4KB3-4TL
Lob3VMR
4VMR3KB
4KB

3TL
4TL
Maatschappijleer13VMR
3KB3TL
Nask13-4TL
Nederlands3VMR

4VMR3-4KB3-4TL
Profief DP3-4KB
Profiel EO3-4KB
Profiel ZW3-4KB


Rekenen3VMR4VMR
Wiskunde3-4KB3-4TL