Het Bindelmeer College is…

een vmbo-school in Amsterdam-Zuidoost, die bekend staat om haar talentroutes: voetbal, dansen, koken, technology en art. Talentontwikkeling staat centraal op het Bindelmeer College. In alle leerjaren worden praktijklessen en (naschoolse) activiteiten aangeboden, zodat alle leerlingen hun passie(s) kunnen ontdekken en talent(en) kunnen doorontwikkelen. Doordat talentontwikkeling op het Bindelmeer College centraal staat, zijn de leerlingen beter voorbereid om aan het einde van het vierde of vijfde leerjaar een vervolgopleiding of beroep te kiezen.

Daarnaast is het Bindelmeer College een kleine school. De school telt ongeveer 540 leerlingen en 85 medewerkers. Hierdoor kent iedereen elkaar. Daarnaast worden de klassen zo klein mogelijk gemaakt, met maximaal 20 leerlingen per klas. Zo is er ruimte en veel aandacht voor elke leerling en zijn individuele leerroute.

Wat maakt het Bindelmeer College zo uniek?

Het Bindelmeer College:

  • heeft kleine klassen van maximaal 20 leerlingen;

  • heeft een uitstekende zorgafdeling;

  • heeft een uitgebreide en gezonde kantine, die tegen een kleine prijs voeding biedt. De leerlingen mogen tijdens de pauzes niet van het schoolplein af;
  • vraagt géén ouderbijdrage;

  • biedt extra taal- en rekenlessen;

  • biedt de vakmanschapsroute, waarbij je in vijf jaar je vmbo-basis afrondt en een mbo-2 diploma van het ROC van Amsterdam behaalt op het Bindelmeer College;
  • biedt bijlessen voor elk gewenst vak onder schooltijd;
  • biedt voor- en naschoolse activiteiten op het gebied van muziek, multimedia en sport in samenwerking met School 2 Community, Amsterdam Warriors en SEMMA.