Het Bindelmeer College is een onderdeel van stichting ZAAM, interconfessioneel voortgezet onderwijs. ZAAM is een organisatie voor voortgezet onderwijs en verzorgt het onderwijs voor ruim 11.000 leerlingen in Amsterdam, Zaanstad en Monnickendam.

De missie van ZAAM luidt als volgt: ‘Het is on streven om met kwalitatief goed onderwijs bij te dragen aan de toekomst van jonge mensen in onze samenleving. Wij willen hen, in een veilig leer- en leefklimaat, begeleiden en inspireren in hun ontwikkeling tot zelfbewuste, gezonde en verantwoordelijke wereldburgers.’

Meer informatie? Bezoek dan www.zaam.nl.

ZAAM, interconfessioneel voortgezet onderwijs
Dubbelink 2
1102 AL Amsterdam
020 705 96 00