Op het Bindelmeer College is de zorg van hoog niveau. Voor een succesvolle loopbaan is het belangrijk dat leerlingen zich prettig voelen en worden geholpen bij vragen en problemen. Er houdt een aantal mensen zich bezig met de begeleiding van uw kind:

Mentor

Iedere klas heeft een eigen mentor, in de VMR heet dit de studieloopbaanbegeleider. De mentor/SLB-er is het eerste
aanspreekpunt in de school bij vragen over uw kind. Ook voor de leerlingen is de mentor de eerste persoon bij wie ze terecht
kunnen met hun vragen. De mentor/SLB-er ziet zijn mentorleerlingen regelmatig en ziet toe op hun ontwikkeling. Hierbij wordt
gebruik gemaakt van een leerlingvolgsysteem.

In het begin van het schooljaar wordt voor ouders een kennismakingsavond met de mentor/SLB-er georganiseerd. Aan het
einde van elke periode wordt u door de mentor uitgenodigd voor de rapportuitreiking. Tijdens dit moment ontvangt u samen
met uw kind het rapport en bespreekt u de voortgang.

Leerjaarcoördinator 

Per leerjaar is er een leerjaarcoördinator. De leerjaarcoördinator bewaakt samen met de mentor de resultaten en het welzijn van de leerlingen, zowel op school als daarbuiten. Hij draagt zorg voor een goede voortgang van studie- en ontwikkeling van de leerlingen binnen de afdeling. Voor de leerlingen die extra ondersteuning kunnen gebruiken, is de leerjaarcoördinator van essentieel belang. Daarover is eerst contact met ouders.

Leerjaarcoördinator leerjaar 1: mw. Romana Jalimsing
Leerjaarcoördinator leerjaar 2: dhr. Joep Kuijs
Leerjaarcoördinator leerjaar 3/4 KB/TL: mw. Jane Engelhart
Leerjaarcoördinator leerjaar 3/4 VMR: dhr. Karel Scholten
Leerjaarcoördinator leerjaar 5 VMR: dhr. Paulo da Cruz Pereira

Zorgcoördinator

De zorgcoördinator coördineert de (sociaalemotionele) begeleiding binnen de school en schakelt hierbij indien nodig externen in. De zorgcoördinator heeft regelmatig overleg met de leerjaarcoördinatoren en mentoren over de begeleidingsvragen die er spelen. In ons schoolondersteuningsprofiel kunt u meer lezen over de ondersteuning die wij bieden. Samen met ouders, leerling en school komen we tot een plan van aanpak.

Zorgcoördinator Bindelmeer College: mw. Yvette van Laar (y.van.laar@bindelmeercollege.nl)

Decaan / LOB-coördinator

De decaan bereidt de leerlingen tijdens hun schoolloopbaan voor op de keuze van een beroepsrichting en vervolgopleiding. De oriëntatie begint algemeen en wordt naar mate de jaren vorderen specifieker. Dit programma noemen we loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB). LOB is opgebouwd uit drie grote thema’s: oriëntatie op jezelf en de wereld, oriëntatie op jezelf en het beroepenveld en professionele ontwikkeling richting beroepenveld.

Een belangrijk hulpmiddel bij het maken van een keuze voor beroepsrichting en beroep zijn de stages. In het derde leerjaar maken de kader leerlingen kennis met de verschillende beroepen door te leren in de leefwerelden en gaan zij een korte periode op stage. In de vierde klas zullen de leerlingen door diverse opdrachten kennis maken met het beroepenveld in de gekozen richting. In klas 3 en 4 van de vakmanschapsroute lopen de leerlingen gemiddeld één dag per week stage en in klas 5 gemiddeld twee dagen per week.

Decaan en stagecoördinator: mw. Maddy Marte (m.marte@bindelmeercollege.nl)

Ouder- en kindteam

Het ouder- en kindteam is ook bij ons op school aanwezig. Leerlingen kunnen met vragen of zorgen terecht bij mw. Karin de Vries. Zij is onze ouder- en kindadviseur en te bereiken op 06 21 50 11 77. Ook ouder(s)/verzorger(s) kunnen contact opnemen met Karin.